Om företaget

NL Ekonomi startades 1/1 2013 av Niklas Ramström Levin.
Arbetat som redovisningsassistent tidigare på LRF Konsult AB samt KL Företagsekonomi AB. Jag använder mig av Briljant Ekonomisystem.
Jobbat i branschen i 20 år.

Utför redovisningshjälp vad gäller löner, löpande bokföring, betalningar, faktureringar. Gör skatteuträkningar moms o arbetsgivaravgift samt tar fram rapporter vid månadsavslut.

Hjälper även till med bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt övriga redovisningsfrågor. Arbetar i ett nätverk med ledande redovisningskonsulter med stor erfarenhet av små o medelstora företag.